Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Dobra novica – še en korak bližje k umiku premoga iz Ljubljane

11. 04. 2019

Dne 3. 4. 2019 smo podpisali pogodbo za dobavo glavne tehnološke opreme, s katero se bo zgradila plinsko-parna enota. Ta bo nadomestila dva od skupno treh premogovnih blokov. Njeno obratovanje načrtujemo za leto 2022.


Energetika Ljubljana je v zaključni fazi postopka za dobavo glavne tehnološke opreme za izgradnjo plinsko-parne enote (PPE-TOL),  s katero bo v enoti TE-TOL do leta 2022 zamenjala dve premogovni enoti in omogočila, da se bo večina premoga umaknila iz Ljubljane. Z izbranim dobaviteljem glavne tehnološke opreme, grškim Mytilineos HOLDINGS S.A., je danes podpisala 118 milijonov evrov (brez DDV) vredno pogodbo o dobavi in postavitvi dveh plinskih turboagregatov s parnimi utilizatorji in pripadajočo tehnološko opremo, kar predstavlja ključen korak za začetek gradnje. PPE-TOL naj bi bila zgrajena v 30 mesecih in začela obratovati konec leta 2021 oz. v začetku leta 2022.

Skladno z javnim razpisom je Energetika Ljubljana ob pogodbi za dobavo glavne tehnološke opreme sklenila še t.i. LTSA pogodbo o dolgoročnem servisiranju plinskih turboagregatov, in sicer s proizvajalcem te opreme - z družbo Siemens. Vrednost pogodbe za osemletno servisiranje plinskih turboagregatov oziroma za en celotni vzdrževalni cikel je 15,9 mio evrov (brez DDV).

Direktor Energetike Ljubljana, Samo Lozej, je ob podpisu dejal, da tako velik korak v smeri zmanjšanja uporabe premoga ni pomemben samo za Energetiko Ljubljana, temveč tudi za Ljubljano in  Slovenijo.

Direktor Mytilineos S.A., Gardelinos Panagiotis, pa je izpostavil, da se projekta veselijo zaradi prednosti, ki jih kot energetsko-okoljska naložba predstavlja za Energetiko Ljubljana in mesto Ljubljana, kot tudi zato, ker je to njihov prvi projekt v Sloveniji.  

 

Plin bo zamenjal večino premoga

Spomnimo, Energetika Ljubljana je konec oktobra 2017 objavila javni razpis po postopku konkurenčnega dialoga za pridobitev ponudb glavne tehnološke opreme za izgradnjo plinsko-parne enote (PPE-TOL). Na razpis se je marca 2018 odzvalo devet kandidatov, v nadaljnji postopek konkurenčnega dialoga pa sta se uspešno kvalificirala dva, in sicer Konzorcij SIEMENS AG Österreich in SIEMENS d.o.o. Slovenija in Mytilineos HOLDINGS S.A., Grčija. Z obema kandidatoma je Energetika Ljubljana v letu 2018 nadaljevala s konkurenčnim dialogom, v sklopu katerega sta nato oba kandidata konec avgusta 2018 oddala svoji prvi tehnični ponudbi za dobavo glavne tehnološke opreme, 1. februarja 2019 pa končni tehnični in prvi komercialni ponudbi. Strokovna komisija naročnika je nato obe končni (zavezujoči) tehnični ponudbi in prvi komercialni ponudbi preučila, s ciljem pridobiti končni in hkrati zavezujoči komercialni ponudbi, pri čemer je pri pregledu končne tehnične in prve komercialne ponudbe, ki jo je oddal  Konzorcij SIEMENS AG Österreich in SIEMENS d.o.o. Slovenija, ugotovila, da je ponudba nedopustna (razlogi so navedeni v odločitvi o oddaji naročila, ki je objavljena na Portalu javnih naročil).  V sklopu končnih direktnih pogajanj je ponudnik Mytilineos HOLDINGS S.A., Grčija, svojo prvo komercialno ponudbo s 133,9 mio evrov (brez DDV) znižal na 118 mio EUR (brez DDV) ter bil zato pozvan k pripravi ter oddaji končne ponudbe skladno z izpogajanim. Slednjo je grški ponudnik oddal 13. marca. Sledil je pregled končne ponudbe in 15. marca javna objava odločitve naročnika o izboru dobavitelja glavne tehnološke opreme. Pravnomočnost odločitve je nastopila 28. marca 2019.

Plinsko-parna enota bo z letom 2022 nadomestila dva od treh premogovnih blokov v enoti TE-TOL in s tem omogočila 70-odstotno manjšo uporabo premoga. Premogovni blok 3, ki je bil leta 2008 predelan z namenom sokurjenja premoga in lesnih sekancev, bo ostal v obratovanju ter zagotavljal razpršenost primarnih goriv in uporabo obnovljivih virov energije. Energetika Ljubljana je največji uporabnik lesne biomase v energetske namene v Sloveniji. Na leto porabi 1,1 mio gigajoulov lesnih sekancev oz. dobrih 100.000 ton, kar predstavlja 16 % toplotne in električne energije iz obnovljivih virov.


Avtor naslovne fotografije: Urban Stebljaj

Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca