Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

O koncu ogrevalne sezone danes odločate uporabniki sami

05. 05. 2020

Uporabniki daljinskega ogrevanja v Ljubljani se o začetku in koncu ogrevalne sezone sami odločajo že od leta 1991. Zakonodaje, ki bi predpisovala rok zaključka ogrevanja, ni, ker tudi zunanje temperature niso predvidljive (vzemimo za primer letošnjo pomlad, ko nas je april nagradil z nadpovprečnim številom sončnih dni, že v prvih dneh maja pa smo dobili nekaj padavin in hladnih dni).

Včasih sta bila začetek in konec ogrevalne sezone sicer določena s pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah, vendar ta od leta 2008 ne velja več. Takrat je bilo predpisano, da se ogrevalna sezona začne, ko je v jesenskih mesecih zunanja temperatura tri dni zapored ob 21. uri 12 °C ali nižja, konča pa spomladi, ko je zunanja temperatura ob 21. uri tri dni zapored več kot 12 °C. Danes o ogrevanju odloča uporabnik sam, ki lahko svojo željo po začetku in koncu ogrevanja sporoči prek upravnika, če živi v večstanovanjski stavbi, ali kar neposredno, če je lastnik samostojnega stanovanjskega objekta.

Energetika Ljubljana obratuje s sistemom daljinskega ogrevanja 365 dni v letu in 24 ur na dan (razen vzdrževalnih del po posameznih delih omrežja). Torej oskrba s toploto obratuje vedno, tudi poleti zaradi priprave sanitarne tople vode in potreb industrije. Vsaka stavba se svobodno odloča o datumu prekinitve ogrevanja, kar izvede Energetika Ljubljana ali vzdrževalec stavbe.

V kolikor toplotno postajo vzdržuje Energetika Ljubljana, na poziv pooblaščenega uporabnika oziroma upravnika izvede fizični izklop toplotne postaje, v nasprotnem primeru pa se morajo uporabniki obrniti na njihove pooblaščene vzdrževalce toplotnih postaj oziroma upravnike stavb. Izklop toplotne postaje se, v tem primeru, izvede na podlagi zahteve, ki jo etažni lastniki podajo upravniku. Etažni lastniki izrazijo željo po koncu ogrevanja svojemu odboru (nadzorni, kurilni odbor, itd.), le-ta pa upravniku stavbe.

Upravniki večstanovanjskih stavb se pogosto še vedno opirajo na nekdanje določilo iz pravilnika (upoštevanje zunanjih temperatur), vendar je vse odvisno od dogovora z etažnimi lastniki, torej uporabniki. Vsekakor je upravnik vedno pravi naslov za pridobivanje informacij o vklopu in izklopu toplotnih postaj ter usklajevanju med stanovalci.

Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca