Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Zakaj izbrati zeleno elektriko?

21. 06. 2019

Vrednost, ki jo ima danes elektrika

Življenja brez električne energije si danes ni mogoče predstavljati. Kljub temu pogosto slišimo kako draga je elektrika in vsak dan smo priča ljudem, ki zanemarjajo dejansko vrednost elektrike. Kot da je pravzaprav ne potrebujejo. Če se sprehodite po vašem domu in si zabeležite vse naprave, ki uporabljajo električno energijo, boste presenečeno ugotovili, kako veliko jih je.

Električna energija je povsod v našem življenju. Z njo osvetljujemo naše domove, kuhamo, gledamo televizijo… Električna energija v baterijah napaja naše telefone, naprave, aparate in avtomobile. Je ena izmed največjih odkritij človeštva. Gre za najbolj vsestransko uporaben energent, ki ga ne moremo nadomestiti z nobenim drugim virom energije.

Poraba električne energije bo, zaradi kompleksnejšega delovanja družbe in uporabe novih vrst električnih naprav, v prihodnje še naraščala. Pomembno je, da smo pri proizvodnji električne energije čim učinkovitejši in, da jo proizvajamo na načine, ki najmanj obremenjujejo okolje. Energetska učinkovitost je pomembna tako pri proizvodnji in prenosu električne energije, kot tudi distribuciji in nenazadnje porabi.

Kako proizvajamo elektriko

Električno energijo lahko proizvajamo na različne načine oz. iz različnih virov, tj. obnovljivih in neobnovljivih virov energije. Obnovljivi viri se nenehno obnavljajo. Mednje štejemo energijo sonca, vetra, vode, biomase in geotermalno energijo. Neobnovljive vire predstavljajo fosilna goriva – premog, nafta, naravni plin in jedrska energija. Slednji so zaradi izpustov ogljikovega dioksida in posledic za globalno segrevanje vedno manj sprejemljivi. Obnovljivi viri energije so okoljsko bolj spremenljivi, vendar pa pogosto dražji od drugih virov. In, če so v preteklosti prevladovale elektrarne na fosilna goriva, se danes v svetu vse bolj uveljavljajo elektrarne na obnovljive vire energije.

Zelena elektrika

Besedna zveza zelena elektrika je danes že splošno uporabljena in razširjena. Gre za električno energijo, ki je proizvedena iz okolju in družbi prijaznejših obnovljivih virov energije. Ker električne energije ne moremo videti, otipati ali okusiti, se zelena elektrika po uporabi ne razlikuje od ostale elektrike v omrežju. Zelena elektrika iz obnovljivih virov ne more biti usmerjena neposredno v vaš dom, ampak potuje po elektroenergetskem omrežju. Izjema je primer samooskrbe. 

Zelena elektrika Energetike Ljubljana

V Energetiki Ljubljana zeleno elektriko proizvajamo iz lesne biomase, ki je lokalno obnovljiv vir energije. Gozdovi so naše naravno bogastvo in z njimi biomasa kot vir energije. 58,2 % celotne površine Slovenije pokrivajo gozdovi. Z uporabo biomase izkoriščamo energijo, ki jo je narava uskladiščila v lesu. Raba biomase spodbuja redno in nujno vzdrževanje gozdov.

Vsa elektrika Energetike Ljubljana je proizvedena v soproizvodnji, kar pomeni, da je slednja proizvedena sočasno s toploto za potrebe sistema daljinskega ogrevanja. To je energetsko najbolj učinkovit način izrabe goriva. Energetika Ljubljana je največja uporabnica lesne biomase za energetske namene v Sloveniji. S potrdili Agencije za energijo o razveljavitvi potrdil o izvoru električne energije zagotavljamo, da je bila vsa električna energija, ki smo jo dobavili našim gospodinjskim odjemalcem v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 proizvedena iz obnovljivih virov. 

Naloga vseh nas je, da skrbimo za to, da so negativni učinki proizvodnje in porabe električne energije čim manjši. Z odločitvijo za zeleno elektriko Energetike Ljubljana pomagate ustvarjati čistejšo prihodnost.

Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika-lj.si, s pripisom: Za svetovalca