Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Priporočila za zmanjšanje onesnaževanja zraka z delci pri rabi lesa za ogrevanje

17. 10. 2019

Omejevanje rabe lesne biomase kot energenta v gospodinjstvih, predvsem na podeželju, kjer se raba lesa za ogrevanje v zadnjih letih še povečuje, je nemogoče.  Lahko pa z nekaterimi ukrepi vplivamo na zmanjšanje škodljivih emisij: 

 • Uporaba alternativ tam, kjer je to mogoče.
 • Menjava starih in zastarelih naprav z modernimi in učinkovitejšimi (finančna pomoč pri nakupu sodobnih kurilnih naprav na sekance ali pelete z visokimi izkoristki in nizkimi emisijami, finančna pomoč pri priklopu na sistem daljinskega ogrevanja in promocija daljinskih sistemov ogrevanja na lesno biomaso, prepoved prodaje zastarelih kotlov na Slovenskem trgu).
 • Izobraževanje uporabnikov (s strani dimnikarjev, serviserjev …) o lesnih gorivih, kaj so kakovostna lesna goriva, kako jih skladiščiti in uporabljati …
 • Redno čiščenje in vzdrževanje kurilnih naprav, redno odstranjevanje pepela iz kurišča, zagotavljanje čiste površine za prenos toplote v kurilni napravi in čiste površine dimovodnih naprav.
 • Poskrbimo za pravilne nastavitve naprav že pred začetkom kurilne sezone, saj je od tega odvisno učinkovito zgorevanje.
 • Pravilna raba kakovostnih lesnih goriv - pri rabi je prvi pogoj učinkovito in popolno zgorevanje, da je gorivo okolju prijazno, kar pa dosežemo z ustrezno mešanico goriva in zraka; to še posebej velja za kurjenje drv v malih kurilnih napravah.
 • Uporabljamo zračno suh in neobdelan les.
 • V kurišča dodajamo manjše količine drv, v tanjših plasteh in bolj pogosto – le toliko, da je dosežena pričakovana toplotna moč; na ta način dosežemo boljše rezultate zgorevanja in emisij (iz prevelike dodane količine drv hlapne
  gorljive snovi ne zgorijo ampak se samo uplinijo in z dimnimi plini odidejo v okolico).
 • Ne kurimo odpadkov (plastike, gume … ), listja in tudi  barvanega lesa – pohištva, embalaže …

Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca