Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Sofinanciranje ukrepov učinkovite rabe energije za pravne osebe in podjetja

16. 09. 2020

Energetika Ljubljana bo pri končnih odjemalcih, ki spadajo v eno izmed naslednji skupin:

- pravne osebe javnega prava (npr. javni sklad, javna agencija, zavod, ustanova, društvo, registrirana cerkev, ali druga verska skupnost ipd.),
- lokalne skupnosti,
- gospodarske družbe in samostojni podjetniki,

so investitorji in končni odjemalci in katerim bo izvedba ukrepa učinkovite rabe energije omogočila doseganje prihrankov energije oziroma zmanjšanje rabe energije, sofinancirala nekatere ukrepe:

1. učinkovite rabe in večje rabe obnovljivih virov energije pri proizvodnji toplote v javnem in storitvenem sektorju ter industriji,
2. učinkovite rabe energije v stanovanjskih stavbah,
3. učinkovite rabe energije v prometu,
4. za povečanje učinkovitosti sistemov daljinskega ogrevanja ter
5. za povečanje učinkovitosti v sektorjih pretvorbe, distribucije in prenosa energije, vključno z infrastrukturo za učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje.

Več informacij in podrobnosti preberite na tej povezavi.


Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca