Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Zakaj se cena toplote spreminja?

07. 05. 2021

Tako kot pri vseh izdelkih in storitvah, je tudi proizvodnja toplote povezana z vhodnimi stroški surovin. Ceno oskrbe s toploto regulira Agencija za energijo v skladu z Metodologijo za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje.

Izhodiščna cena toplote se določi na podlagi upravičenih stroškov in je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Variabilni stroški predstavljajo strošek vhodnih surovin za proizvodnjo toplote, to pa je tudi razlog, da se cena toplote ves čas giblje bodisi navzdol, bodisi navzgor.

Energetika Ljubljana za proizvodnjo toplote uporablja premog, lesno biomaso, zemeljski plin ter v manjši meri ekstra lahko kurilno olje (ELKO). Poleg navedenega je za proizvodnjo toplote potrebno zagotoviti tudi ustrezno količino emisijskih kuponov.

Cene emisijskih kuponov so se v obdobju zadnjih šestih mesecih praktično podvojile, k povišanju cene variabilnega dela toplote pa so pripomogle tudi višje cene zemeljskega plina na trgu.

Z izgradnjo plinsko-parne enote, ki bo nadomestila dva premogovna bloka in tako omogočila zmanjšanje uporabe premoga za 70 %, bomo ne samo sledili evropskim energetskim usmeritvam, temveč z uporabo okolju bolj prijaznega zemeljskega plina tudi zmanjšali potrebo po emisijskih kuponih.

Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca