Naš Svetovalec združuje odgovore na pogosto zastavljena vprašanja naših uporabnikov, ki so povezana z izbiro in izkoriščanjem različnih virov energije ter učinkovito rabo energije v vsakdanjem življenju.

Ozaveščeni uporabniki energije pomembno prispevamo k energetsko in okoljsko učinkoviti rabi energije ter s tem k višji kakovosti našega bivanja.

Zakaj je daljinsko ogrevanje v Ljubljani udobno in ugodno?

17. 01. 2020

Daljinsko ogrevanje se uporablja za ogrevanje, hlajenje in tudi za pripravo sanitarne tople vode. Prispeva k izboljšanju kakovosti zraka in bivanja, njegove prednosti so  preprosto obratovanje in vzdrževanje, sistem ogrevanja je zanesljiv, pomembno je tudi to, da je na voljo vse dni v letu.

Glavna značilnost tega sistema je, da se toplota proizvaja v osrednjem proizvodnem objektu, do posameznih objektov pa jo prenaša vroča voda po ceveh vročevodnega omrežja.

Ali ste vedeli, da sistem daljinskega ogrevanja v Ljubljani meri več kot 270 km?

Posledica velikosti daljinskega ogrevanja v Ljubljani so precej nižji stroški 
ogrevanja  kot na primer v drugih mestih, kjer daljinsko ogrevanje ni tako razvejano. 

Primerjava vseh sistemov daljinskega ogrevanja v Sloveniji je razvidna na grafu skupnih letnih stroškov ogrevanja (z upoštevanjem trenutno aktualnih cenikov), in sicer za tipska/primerljiva* stanovanja in individualno hišo:

  • stanovanje: veliko 70 m2, s 7 kW priključne moči in porabo 10 megavatnih ur
    toplote letno;
  • individualna hiša: velika 150 m2, z 12 kW priključne moči in porabo 22 megavatnih
    ur letno.

*Upoštevati je treba, da gre za »tipično hišo in stanovanje«, saj se lahko v praksi med seboj razlikujejo glede na energetsko učinkovitost stavbe, potrošniške navade ….

Poglej shemo v večjem formatu. 


Poglej shemo v večjem formatu. 

Poleg energetske učinkovitosti stavbe in potrošniških navad, na stroške ogrevanja vplivajo tudi zunanje temperature. Bolj kot je mrzlo, več toplote porabimo za zagotovitev želene temperature v našem domu. Ko govorimo o potrošniških navadah, pa velja upoštevati tudi nekaj preprostih nasvetov za učinkovito rabo energije, ki hkrati pomembno prispevajo k manjši porabi toplote in s tem k znižanju stroškov. Več o njih si lahko preberete tu.

Ali se sprašujete, iz česa je sestavljena cena za toploto?

Najprej velja izpostaviti, da oskrba s toploto ni tržna dejavnost, temveč je regulirana dejavnost. Njen regulator oz. nadzorni organ je Agencija za energijo, ki je  hkrati odgovorna za pripravo vseh aktov s področja oskrbe s toploto, vključno z metodologijo za oblikovanje cen. Agencija za energijo regulira vse distributerje toplote v Sloveniji.

Ceno za toploto delimo na dva dela: na fiksni in variabilni del cene. Kaj pa to pomeni?

Fiksni del cene toplote predstavlja strošek naprav, vročevoda in dela, praviloma pa se s soglasjem Agencije za energijo usklajuje enkrat letno.
Fiksni del zagotavlja delovanje, vzdrževanje sistema in obratovanje vse dni v letu. Na računu je ta strošek izražen kot t.i. »priključna moč« v EUR/MW (to je v evrih na megavat moči).

Variabilni del cene toplote predstavljajo stroški goriva za proizvodnjo in distribucijo toplote. Variabilni del se usklajuje s
spremembami cen oziroma stroškov goriva. Na računu je ta strošek izražen kot t.i. »poraba« v EUR/MWh (to je v evrih na megavatno uro).

Več o regulaciji cen toplote si lahko preberete tudi na https://www.agen-rs.si/web/portal/izvajalci/toplota/metodologija-regulacije-cen.


Hvala, ker nas berete, všečkate in delite. Vaša mnenja, predloge ter vprašanja nam lahko posredujete na info@energetika.si, s pripisom: Za svetovalca